Правила и политика о приватности

Правила и политика о приватности

Поштујући вашу приватност и значај заштите података о личности ПРЕДАТОР НС 021, матични број 65768658 (у даљем тексту „Предатор“) вас обавештава о својој политици приватности у вези са коришћењем вебсајта и вашим правима, а све у складу са важећим Законом о заштити података о личности (у даљем тексту „ЗЗПЛ“).

Приступ Вебсајту и његово претраживање је слободно. Предатор од вас не захтева да оставите ваше личне податке, осим уколико не будете тражили пружање одређених услуга понуђених на Вебсајту.

Руковалац, корисник и обрађивач података о личности

Лице које прикупља, обрађује и користи ваше личне податке је ПРЕДАТОР НС 021, са регистрованим седиштем у Новом Саду, Темеринска 23, матични број: 65768658, ПИБ: 111959363.

Сврха прикупљања, начин коришћења и врста података о личности

Предатор прикупља ваше податке у сврху пружања услуга понуђених на Вебсајту, као што су: куповина производа путем Вебсајта, праћење поруџбине и директни маркетинг.

Два основна начила на која прикупљамо ваше податке: 1) путем регистрације налога на Вебсајту и 2) приликом куповине наших производа.

Приликом куповине производа на нашем Вебсајту, без обзира да ли поседујете налог или не, прикупљамо ваше податке као што су: име, презиме, е-маил адреса, броја телефона, поштанска и/или друга адресу за вршење плаћања и доставе, подаци о начину плаћања (ПаyПал или дебитна/кредитна картица), и други подаци потребни за доставу наших производа. Поред наведених података, можемо прикупљати и друге податке, попут посебних захтева које сте навели приликом сачињавања поруџбине. Ови подаци ће нам омогућити да обрадимо вашу поруџбину, доставимо вам жељене производе или да вам асистирамо у погледу било које поруџбине или рекламације коју изјавите.

Предатор се обавезује и јемчи да ће у сваком конкретном случају ваше личне податке обрађивати савесно и поштено, уз примену одговарајућих мера заштите у циљу спречавања неовлашћеног обелодањивања и злоупотребе ваших личних података, а у свему у складу са ЗЗПЛ-ом. Ваши лични подаци ће се обрађивати до пријема обавештења да не желите да се ваши подаци обрађују, односно до пријема обавештења да не желите да примате поруке, након чега ће сви ваши подаци бити трајно уништени.

Основ прикупљања и обраде података о личности

У напред наведеним случајевима Предатор прикупља и обрађује ваше личне податке на основу члана 12. тачка 2. ЗЗПЛ-а, који предвиђа да је обрада без пристанка дозвољена у сврху извршења обавеза одређених законом, актом донетим у складу са законом или уговором закљученим између лица и руковаоца, као и ради припреме закључења уговора.

Права даваоца личних података у складу са ЗЗПЛ-ом

У вези са обрадом ваших личних података имате следећа права: да захтевате приступ подацима (увид, обавештење и издавање копије), исправку, допуну, ажурирање и брисање података, као и да нас обавестите да не желите да се ваши подаци обрађују, односно да не желите да примате поруке, да будете обавештени од стране Предатор-а о статусу вашег захтева, као и право да уложите жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Обавештење да не желите да се ваши подаци обрађују, односно да не желите да примате поруке можете да пошаљете у свако доба на један од следећих начина: слањем е-маил-а на адресу office@predator-onlineshop.com или слањем писма поштом ПРЕДАТОР НС 021, Темеринска 23, 21000 Нови Сад.