Услови коповине

У случају одустанка од Уговора корисник је дужан да врати робу, без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак. Роба се враћа о трошку корисника, слањем робе поштом на адресу “Predator NS 021” Темеринска 23 21000 Нови Сад. Корисник је искључиво одговоран за умањену вредност робе која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили природа, карактеристике и функционалност робе. Корисник је обавезан да производ врати као некоришћен, неоштећен и у оригиналној амбалажи, односно у истом стању у каквом је и испоручен, без икаквих механичких или било каквих других оштећења.